Robot Hút Bụi Lau Nhà Tự Đổ Rác Và Giặt Giẻ Ecovacs Deebot X1 Omni Thông Minh Công Suất Hút Lên Tới 5000pa Hệ thống AIVI 3D Thế Hệ 2 Có Sức Mạnh…

23.590.000

Robot Hút Bụi Lau Nhà Tự Đổ Rác Tự Giặt Giẻ Ecovacs Deebot X1 Omni Thông Minh Công suất hút lên tới 5000pa mạnh nhất từ trước đến nay Hệ thống AIVI 3D thế hệ 2 có sức mạnh tính toán hơn 8 tần T8 aivi …